Plotly pro interaktivní vizualizaci

Plotly

Plotly je sada produktů pro interaktivní vizualizaci dat ve webovém prostředí. Grafy v Plotly jde tvořit v několika jazycích, my si samozřejmě ukážeme Python API.

Instalace

Pokud nemáte nainstalovaný Plotly, můžete si ho nainstalovat pomocí pipu, nejjednodušeji přímo z notebooku:

In [1]:
# odkomentujte pro instalaci knihovny plotly
# %pip install plotly

Případně pokud používáte mamba nebo conda instalaci:

In [2]:
# odkomentujte pro instalace plotly pomocí conda
# %conda install plotly

Základní plotly graf

In [3]:
import plotly.graph_objects as go
import numpy as np
In [4]:
x = np.linspace(0, 4 * np.pi, 1_000)

fig = go.Figure(
    data=[go.Scatter(x=x, y=np.sin(x), name="sin(x)"), go.Scatter(x=x, y=np.cos(x), name="cos(x)")],
    layout=go.Layout(title=go.layout.Title(text="Goniomentrické funkce")),
)

fig.show()

Pokud vám vše funguje, zkuste s grafem pracovat interaktivně pomocí nástrojů v pravém horním rohu. Můžete přibližovat nebo posouvat, případně kliknutím na položky v legendě zobrazit/skrýt jednotlivé křivky.

Plotly Express

plotly.express ještě více zjednodušuje vizualizace dat v tabulkovém formátu, především tedy data zpracovávaná pomocí knihovny Pandas, o které si povíme později.

In [6]:
import plotly.express as px

Obsahuje některé otovřené datové sady, např. z https://www.gapminder.org/

In [7]:
gapminder = px.data.gapminder()

Takto dostaneme data za jeden rok ve formě Pandas DataFrame "tabulky". Všimněte si především pojmenování sloupců - jména sloupců použijeme jako parametry pro plotly.express scatter plot.

In [10]:
gapminder.query("year==2007").head()
Out[10]:
country continent year lifeExp pop gdpPercap iso_alpha iso_num
11 Afghanistan Asia 2007 43.828 31889923 974.580338 AFG 4
23 Albania Europe 2007 76.423 3600523 5937.029526 ALB 8
35 Algeria Africa 2007 72.301 33333216 6223.367465 DZA 12
47 Angola Africa 2007 42.731 12420476 4797.231267 AGO 24
59 Argentina Americas 2007 75.320 40301927 12779.379640 ARG 32
In [9]:
fig = px.scatter(gapminder.query("year==2007"), x="gdpPercap", y="lifeExp", size="pop", color="continent",
           hover_name="country", log_x=True, size_max=60)
fig.show()

Komentáře

Comments powered by Disqus