Jednotkové testy

Piště testy, hned a pořádně - vyplatí se to!

Jednotkové testy

Axiom 1: Každý program obsahuje alespoň jednu chybu.

Axiom 2: Každý program lze při zachování funkčnosti zkrátit o jednu instrukci.

Věta: Každý program lze zkrátit na jednu chybnou instrukci. Důkaz matematickou indukcí přenecháváme čtenáři.

 • Jednotkové testy slouží k automatizovanému ověření funkčnosti programu.
  • při vývoji jeho částí (v extrémním případě, tzv. test-driven development, dokonce nejdříve napíšeme testy, které popisují chování nějakého kódu pomocí podmínek, jež má splňovat, a pak vyvíjíme kód, dokud neprojde.
  • v udržování kódu: opětovné puštění testu nás ujistí, že jsme při dalším vývoji nezanesli chybu do něčeho, co už fungovalo.
 • Jednotkový test se zaměřuje vždy na nějakou "jednotku" (obvykle to bývá metoda, či jedno z jejích použití). Pokud to jde, snažíme se snížit výsledek testu na aktuálně netestovaných částech kódu.

V kompilovaných jazycích (C++, Java) za nás část (jen část!) kontroly kódu udělá kompilátor, který zkontroluje, že nepoužíváme nedeklarované proměnné, že jsou všechny proměnné správného typu, ... Sice se tak nevyhneme chybám v logice programu, ale obvykle se tak odchytí alespoň překlepy. V Pythonu (a jiných skriptovacích jazycích) žádná kontrola předem neexistuje - jediná kontrola při načítání kódu se týká syntaktické správnosti. Z toho vyplývá, že kód v Pythonu je mnohem náchylnějším vůči chybám a o to více bychom ho měli kontrolovat. Jednotkové testování je v tomto nejmocnějším nástrojem.

Použití v praxi

Ve standardní knihovně Pythonu je modul unittest, v němž jsou všechny potřebné třídy a metody. Naše testy by měly dědit unittest.TestCase (typicky v jedné třídě několik testů patřících k sobě)

Příklad: Mějme pěknou třídu Auto, o které si myslím, že musí fungovat. Je s ní nějaký problém?

In [1]:
%%file auto.py
# -*- coding: utf8 -*-
class Auto(object):
  def __init__(self, spotreba, rychlost):
    self.spotreba = spotreba
    self.rychlost = rychlost
    self.cas = 0
    self.vzdalenost = 0
    self.nadrz = 50
    
  def ujed(self, vzdalenost):
    self.vzdalenost += vzdalenost
    self.cas += vzdalenost / self.rychlost
    self.nadrz -= vzdalenost * self.spotreba
Writing auto.py

Napíšeme si několik testů, protože si auto chceme "proklepnout", a najednou uvidíme, jak je naše třída děravá!

In [2]:
%%file auto_test.py

# -*- coding: utf8 -*-
from auto import Auto
import unittest

class AutoTest(unittest.TestCase):       # Dědíme z třídy unittest.TestCase
  def test_vypocet_spotreby(self):
    auto = Auto(10, 200)          # Dost žere, ale je rychlé
    nadrz1 = auto.nadrz
    auto.ujed(100)
    nadrz2 = auto.nadrz
    self.assertEqual(10, nadrz1 - nadrz2) # Víme, že auto mělo spotřebovat 10 litrů
    
  def test_neprazdna_nadrz(self):
    auto = Auto(8, 100)
    with self.assertRaises(Exception):
      auto.ujed(1000)          # Dojde benzín
    self.assertTrue(auto.nadrz == 0)    # I poté musí nádrž být nejhůře prázdná  
    
  def test_nesmyslnych_aut(self):
    with self.assertRaises(Exception):
      auto = Auto(0, 100)        # Auto bez spotřeby!
    with self.assertRaises(Exception):
      auto = Auto(10, 0)         # Auto, které neumí jezdit!
    with self.assertRaises(Exception):
      auto = Auto(-10, 100)       # Auto, které vyrábí benzín.

  def test_nezaporna_vzdalenost(self):    # Metody začínající na "test_" jsou automaticky spuštěny
    auto = Auto(8, 100)
    with self.assertRaises(Exception):
      auto.ujed(-1)
  
if __name__ == "__main__":
  unittest.main()         # Tímto pustíme testy
Writing auto_test.py
In [3]:
!python auto_test.py
FFFF
======================================================================
FAIL: test_neprazdna_nadrz (__main__.AutoTest)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "auto_test.py", line 17, in test_neprazdna_nadrz
  auto.ujed(1000)          # Dojde benzín
AssertionError: Exception not raised

======================================================================
FAIL: test_nesmyslnych_aut (__main__.AutoTest)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "auto_test.py", line 22, in test_nesmyslnych_aut
  auto = Auto(0, 100)        # Auto bez spotřeby!
AssertionError: Exception not raised

======================================================================
FAIL: test_nezaporna_vzdalenost (__main__.AutoTest)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "auto_test.py", line 31, in test_nezaporna_vzdalenost
  auto.ujed(-1)
AssertionError: Exception not raised

======================================================================
FAIL: test_vypocet_spotreby (__main__.AutoTest)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "auto_test.py", line 12, in test_vypocet_spotreby
  self.assertEqual(10, nadrz1 - nadrz2) # Víme, že auto mělo spotřebovat 10 litrů
AssertionError: 10 != 1000

----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.001s

FAILED (failures=4)
 • Neřešili jsme, v jakých jednotkách počítáme spotřebu.
 • Dovolili jsme si vytvořit nesmyslná auta!
 • Dovolili jsme přečerpání nádrže.
 • Nevadilo nám, že auto ujetím záporné vzdálenosti vyrábí benzín.

Zkusíme tedy opravit...

In [4]:
%%file auto.py

# -*- coding: utf8 -*-
from __future__ import division

class Auto(object):
  def __init__(self, spotreba, rychlost):
    if spotreba <= 0:
      raise Exception("Auto musí mít nezápornou spotřebu.")
    if rychlost <= 0:
      raise Exception("Auto musí jezdit nezápornou rychlostí.")
    self.spotreba = spotreba
    self.rychlost = rychlost
    self.cas = 0
    self.vzdalenost = 0
    self.nadrz = 50
    
  def ujed(self, vzdalenost):
    if vzdalenost < 0:
      raise Exception("Vzdálenost musí být nezáporná.")
    if (vzdalenost * self.spotreba / 100) > self.nadrz:
      # Auto ujede, kolik může a pak vyhodí výjimku
      skutecna_vzdalenost = 100 * (self.nadrz / self.spotreba) 
      self.ujed(skutecna_vzdalenost)  # Rekurze :-)
      raise Exception("Došel benzín")
    self.vzdalenost += vzdalenost
    self.cas += vzdalenost / self.rychlost
    self.nadrz -= (vzdalenost * self.spotreba / 100)
Overwriting auto.py
In [5]:
!python auto_test.py
....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.000s

OK

A je to. Hurá!

pytest

Pokud vám přišla konstrukce pomocí tříd (TestCase) poněkud krkolomná, nejste zdaleka sami. Ve většině případů se používá pro testování nějaké rozšíření (framework), psaní a spouštění testů zjednoduší. Nejlepší volbou je v tuto chvíli pytest.

Předchozí test by vypadal asi takto:

In [6]:
%%file test_auto_pytest.py

# -*- coding: utf8 -*-
from auto import Auto
import pytest

def test_vypocet_spotreby():
  auto = Auto(10, 200)          # Dost žere, ale je rychlé
  nadrz1 = auto.nadrz
  auto.ujed(100)
  nadrz2 = auto.nadrz
  assert 10 == nadrz1 - nadrz2      # Víme, že auto mělo spotřebovat 10 litrů

def test_neprazdna_nadrz():
  auto = Auto(8, 100)
  with pytest.raises(Exception):
    auto.ujed(1000)          # Dojde benzín
  assert auto.nadrz == 0         # I poté musí nádrž být nejhůře prázdná  

def test_nesmyslnych_aut():
  with pytest.raises(Exception):
    auto = Auto(0, 100)        # Auto bez spotřeby!
  with pytest.raises(Exception):
    auto = Auto(10, 0)         # Auto, které neumí jezdit!
  with pytest.raises(Exception):
    auto = Auto(-10, 100)       # Auto, které vyrábí benzín.

def test_nezaporna_vzdalenost():    # Metody začínající na "test_" jsou automaticky spuštěny
  auto = Auto(8, 100)
  with pytest.raises(Exception):
    auto.ujed(-1)
Writing test_auto_pytest.py

Testy z tohoto souboru pak můžeme spustit takto:

In [7]:
!pytest -vv test_auto_pytest.py
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.7.4, pytest-5.2.2, py-1.8.0, pluggy-0.13.0 -- /Users/kuba/miniconda3/envs/fjfi/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/kuba/workspace/python-fjfi/numerical_python_course/lecture_notes.cz
collected 4 items                               

test_auto_pytest.py::test_vypocet_spotreby PASSED            [ 25%]
test_auto_pytest.py::test_neprazdna_nadrz PASSED             [ 50%]
test_auto_pytest.py::test_nesmyslnych_aut PASSED             [ 75%]
test_auto_pytest.py::test_nezaporna_vzdalenost PASSED          [100%]

============================== 4 passed in 0.05s ===============================

Ještě jednodušší je nechat pytest prohledat aktuální adresář a spustit všechny testy (včetně tradičních unittest testů).

In [8]:
!pytest -vv .
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.7.4, pytest-5.2.2, py-1.8.0, pluggy-0.13.0 -- /Users/kuba/miniconda3/envs/fjfi/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/kuba/workspace/python-fjfi/numerical_python_course/lecture_notes.cz
collected 8 items                               

auto_test.py::AutoTest::test_neprazdna_nadrz PASSED           [ 12%]
auto_test.py::AutoTest::test_nesmyslnych_aut PASSED           [ 25%]
auto_test.py::AutoTest::test_nezaporna_vzdalenost PASSED         [ 37%]
auto_test.py::AutoTest::test_vypocet_spotreby PASSED           [ 50%]
test_auto_pytest.py::test_vypocet_spotreby PASSED            [ 62%]
test_auto_pytest.py::test_neprazdna_nadrz PASSED             [ 75%]
test_auto_pytest.py::test_nesmyslnych_aut PASSED             [ 87%]
test_auto_pytest.py::test_nezaporna_vzdalenost PASSED          [100%]

============================== 8 passed in 0.06s ===============================

Komentáře

Comments powered by Disqus