Letní semestr 2022/2023

Rozvrh

Středa, 17:00 - 18:40.

Zápočet

Zápočet se uděluje na základě

  • aktivní účasti,

  • vypracování zápočtového projektu, který bude zadán během semestru.

Po konzultaci lze účast na cvičeních nahradit účastí na workshopech, případně samostatnými projekty.

Formální požadavky na zápočtový projekt

  • Čitelný, okomentovaný, strukturovaný zdrojový kód.

  • Dodržovat PEP 8 - použijte např. pep8, flake8 nebo autopep8 pro kontrolu a úpravu.

  • Jednotkové testy (alespoň základní). Jednotkové testy postačí implementovat pro základní funkce projektu (projekt by měl být strukturovaný, bude tedy obsahovat nejednu funkci/metodu).

  • Výhodou je použití verzovacího systému (např. Git).

  • Před prezentací poslat program emailem (případně sdílet pomocí Github apod.).

  • Krátká prezentace (10 - 15 min) pro ostatní studenty. Účast je povinná na celou dobu prezentací, nikoli jen na vaši vlastní prezentaci.