Nástroje

Pro Python existuje mnoho nástrojů, vývojových prostředí, editorů apod. Některé si doporučíme, jiné alespoň zmíníme.

Doporučená sada nástrojů

1. Python distribuce

Raději se vyhněte systémové distribuci a použijte pro svě projekty binární distribuci Anaconda:

  • Jednoduchá instalace
  • Nekoliduje s operačním systémem
  • Správa závislostí, včetně binárních knihoven
  • Pro Linux / Windows / MacOS

2. Editor / vývojové prostředí

Výběru a konfiguraci editoru pro programování v Pythonu je třeba věnovat pozornost. Obecně je editor pro programátora prodloužená ruka. Python navíc vyžaduje, jak uvidíme později, správně odsazovat funkční bloky, což klade o něco větší nároky na správné a konzistentní nastavení editoru/ů. Tady si uvedeme tři doporučené a hojně používané možnosti:

  • Visual Studion Code -- Editor s výbornými rozšířeními pro Python
  • PyCharm -- "The Most Intelligent Python IDE"
  • Jupyter -- Notebook / Lab pro kombinování kódu, textu, grafiky a interaktivity ve web prostředí. Budeme používat v tomu kurzu :)
  • Spyder - Vývojové prostředí inspirované Malabem, zaměřené na práci s daty a vědecké použití.

3. Pomocníci

Minimálně tyto nástroje byste měli znát -- výrazně vám usnadní práci!

  • black -- "The uncompromising code formatter" za vás dodržuje správné formátování (PEP8)
  • flake8 -- najde spoustu chyb v kódu

Dodatečné moduly pro Python

Python je od začátku navržen pro rozšiřování pomocí modulů. Samotný Python již obsahuje bohatou standardní knihovnu modulů. Další moduly lze najít na PyPI - the Python Package Index.

Anaconda

V Anaconda distribuci slouží ke správě komponent (balíčků) conda. Balíčky lze hledat na https://anaconda.org/. Základní příkaz je

conda install SomePackage

Pip

Instalace modulů pro "standartní" Python je popsaná na https://docs.python.org/3/installing/index.html. Ve zkratce, měl by se používat pip

 python -m pip install SomePackage


Virtuální prostředí

Virtuální prostředí se hodí pro oddělení různých verzí (i Pythonu samotného) a kombinací balíčků pro různé projekty. Svět není dokonalý, ani ten Pythonovský, takže může docházet k různým kolizím, projekty mohou vyžadovat specifickou verzi Pythonu, balíků apod.

Anaconda

conda umí spravovat virtuální prostředí: https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/tasks/manage-environments.html

Venv

Pokud nepoužijeme conda tak https://docs.python.org/3/library/venv.html, případně v kombinaci s virtualenvwrapper.

Další užitečné nástroje

Python ekosystém je bohatý, je snadné se na začátku (a vlastně kdykoli :) ztratit. Podívejte se např. jak se vyvíjel IPython, později Jupyter: SciPy 2013 Keynote: Fernando Perez: IPython: the method behind the madness.

In [1]:
import IPython.display
IPython.display.YouTubeVideo('j9YpkSX7NNM')
Out[1]:

Některé další editory a IDE

Comments

Comments powered by Disqus